Main Content Region

Gate- tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3 As2 thin films

Title

Gate-tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3 As2 thin films

Authors
Yanwen Liu, Cheng Zhang, Xiang Yuan, Tang Lei, Chao Wang, Domenico Di Sante, Awadhesh Narayan, Liang He, Silvia Picozzi, Stefano Sanvito, Renchao Che, and Faxian Xiu
Journal
Materials Asia
Volume
7
Year
2015
Status
published